Logo

Dnia 24 maja 2021 roku rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+.
W ramach tego przedsięwzięcia 26 uczniów wyjedzie do Portugalii i na Cypr w celu odbycia czterotygodniowego stażu zagranicznego u pracodawcy.
Projekt będzie obejmował rekrutację grup, przygotowanie kulturowo-językowe oraz psychologiczne, mobilność zagraniczną w formie praktyki zawodowej oraz upowszechnianie rezultatów projektu. 

  Komisja rekrutacyjna zaprasza wszystkich uczniów realizujących kształcenie w zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik automatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik programista zainteresowanych udziałem w projekcie o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się na stronie internetowej szkoły www.zstio2.katowice.pl w zakładce Erasmus+.

Harmonogram: 

  • 24 maja – 02 czerwca 2021 roku – złożenie do wychowawcy, wypełnionego danymi osobowymi, wniosku rekrutacyjnego (wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły)
  • 03 czerwca – 08 czerwca 2021 roku – uzupełnienie wniosków przez wychowawców klas
  • do 09 czerwca 2021 roku – przekazanie przez wychowawców wypełnionych wniosków do szkolnego koordynatora projektu (Pani Edyta Łozowska)
  • 11 czerwca 2021 roku, godz. 9.00 – test z języka angielskiego
  • 14 czerwca 2021 roku – ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu
  • 17 czerwca – 18 czerwca 2021 roku – rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją własnej osoby w języku polskim oraz języku angielskim wraz z informacją dotyczącą krajów odbywania stażu (podczas rozmowy należy złożyć CV Europass w języku angielskim
  • 25 czerwca 2021 roku – ogłoszenie wyników uczestników projektu wraz z listą rezerwową.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Pani Edyta Łozowska.