- Wyniki I etapu rekrutacji

pdf

 
 

- Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

pdf

 
 

- Wyniki II etapu rekrutacji

pdf

 
 

W dniu 02 marca 2022 r. została zatwierdzona ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych na majowe praktyki zawodowe na Malcie w projekcie 2021-1-PL01-KA121-VET-000018493 „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani oraz z listy rezerwowej rozpoczynają kurs przygotowujący do wyjazdu w dniu 05 marca 2022r. o godz. 9.00.

pdf