EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMA 2023

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2023 należy złożyć do dnia 15 września 2022 roku.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 deklarację należy złożyć również do dnia 15 września 2022 roku.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik szkolenia praktycznego w sali 17 lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

     
Informacje o egzaminie (formuła 2017)   pdf
     
Informacje o egzaminie (formuła 2019)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji dwuliterowych (formuła 2017)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji trzyliterowych (formuła 2019)   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2012 i 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2019   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2019   pdf
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 
  pdf
     
Systemy operacyjne wykorzystywane na egzaminie     pdf
     
Zadania jawne na egzaminie   pdf