EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2023

 

     
Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji lato 2023   pdf
     
Informacje o egzaminie (formuła 2017)   pdf
     
Informacje o egzaminie (formuła 2019)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji dwuliterowych (formuła 2017)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji trzyliterowych (formuła 2019)   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2012 i 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2019   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2019   pdf
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 
  pdf
     
Systemy operacyjne wykorzystywane na egzaminie     pdf
     
Zadania jawne na egzaminie   pdf