EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMA 2023

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2023 należy złożyć do dnia 15 września 2022 roku.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 deklarację należy złożyć również do dnia 15 września 2022 roku.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik szkolenia praktycznego w sali 17 lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

     
Informacje o egzaminie (formuła 2017)   pdf
     
Informacje o egzaminie (formuła 2019)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji dwuliterowych (formuła 2017)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji trzyliterowych (formuła 2019)   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2012 i 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2012 i 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2019   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2019   pdf
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 
  pdf
     
Systemy operacyjne wykorzystywane na egzaminie     pdf
     
Zadania jawne na egzaminie   pdf