Egzamin zawodowy w sesji lato 2024 - komunikat   pdf
     
Harmonogram egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024   pdf
     
Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego - technikum   pdf
     
Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego - technikum   pdf
     
Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego - szkoła policealna   pdf
     
Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego - szkoła policealna   pdf
     
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dla części pisemnej egzaminu zawodowego.   pdf
     
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dla części praktycznej egzaminu zawodowego.   pdf
     
Informacje o egzaminie (formuła 2019)   pdf
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2023/2024
  pdf
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2024/2025 
  pdf
     
Systemy operacyjne wykorzystywane na egzaminie     pdf
     
Zadania jawne na egzaminie   pdf