EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2022

 

     
Informacje o egzaminie (formuła 2017)   pdf
     
Informacje o egzaminie (formuła 2019)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji dwuliterowych (formuła 2017)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji trzyliterowych (formuła 2019)   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2012 i 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2012 i 2017   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część pisemna formuła 2019   pdf
     
Wykaz przyborów pomocniczych część praktyczna formuła 2019   pdf
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 
  pdf