Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły   mgr Aldona Skubiszewska
Wicedyrektor Szkoły   mgr inż. Katarzyna Jura
    mgr Sabina Müller
Kierownik szkolenia praktycznego   mgr Monika Wilk


Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Język polski    mgr Grażyna Pachura
   mgr Agnieszka Swoboda
   mgr Katarzyna Pażuch-Michalak

    Język angielski    mgr Agnieszka Mularczyk
   mgr Ewelina Sikora-Prostańska
   mgr Edyta Stańczyk
   lic. Barbara Reiman
   mgr Maciej Prus

Język niemiecki    mgr Ewa Kaczor
   mgr Marta Bartoszek

Język francuski     mgr Danuta Miechowska-Samel

Matematyka    mgr inż. Katarzyna Jura
   mgr Krzysztof Zelner
   mgr Agnieszka Klimas
   mgr Alicja Grzywacz

Biologia     mgr Katarzyna Sabatowska

Chemia     mgr Monika Mażewska
 mgr Alicja Grzywacz

Fizyka    mgr Monika Mażewska

Geografia     mgr Beata Porębska
   
Historia    mgr Sabina Müller
   mgr Anna Skiendziel
   mgr Beata Maleska-Pająk            
   
Wiedza o społeczeństwie      mgr Sabina Müller
   mgr Beata Porębska

Historia i społeczeństwo    mgr Sabina Müller
   mgr Anna Skiendziel

Edukacja regionalna     mgr Anna Skiendziel

Filozofia    mgr Agnieszka Swoboda

Edukacja dla bezpieczeństwa     mgr Marta Bartoszek
   mgr Łukasz Hebdziński

Wychowanie fizyczne    mgr Kamil Pągowski
   mgr Łukasz Hebdziński
   mgr Barbara Chlebisz
   mgr Kamil Pache

Zajęcia sportowe - piłka nożna    mgr Sławomir Mogilan
   mgr Kamil Pągowski

Religia     ks. Krzysztof Młotek
     mgr Katarzyna Grudzińska


Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Przedmioty ekonomiczne    mgr Aldona Skubiszewska
   mgr Monika Wilk
   mgr inż. Aneta Nowak
   mgr Aldona Stolecka
   mgr Edyta Łozowska

Przedmioty informatyczne    mgr inż. Elżbieta Kolebacz
   mgr Krzysztof Szyszka
   mgr Mariusz Sendor
   mgr Mariola Stenka
   mgr Marcin Hałaszuk
   mgr Robert Stangrecki
   mgr Rafał Skrzypczyk
   mgr Anna Jamróz-Bałdys

Przedmioty elektryczne    mgr Piotr Tuszyński
   mgr Mariusz Skubek
   mgr inż. Leszek Macura
   mgr Daniel Kiełpiński
   mgr inż. Krzysztof Jura

Przedmioty energetyczne    mgr inż. Krzysztof Jura
   mgr Daniel Kiełpiński

Przedmioty automatyczne    mgr inż. Leszek Macura


Nauczyciel wspomagający   

     mgr Beata Kutz