Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły   mgr Aldona Skubiszewska
Wicedyrektor Szkoły   mgr inż. Katarzyna Jura
    mgr Sabina Müller
Kierownik szkolenia praktycznego   mgr Monika Wilk


Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Język polski    mgr Grażyna Pachura
   mgr Agnieszka Swoboda
   mgr Katarzyna Pażuch-Michalak
   mgr Ewa Młynarska
   
    Język angielski    mgr Agnieszka Mularczyk
   mgr Ewelina Sikora-Prostańska
   mgr Edyta Stańczyk
  mgr Natalia Pisarek
  mgr Barbara Polańska
   lic. Barbara Reiman
   
Język niemiecki    mgr Ewa Kaczor
   mgr Marta Bartoszek
   mgr Beata Krawczyk-Szajna

Język francuski     mgr Danuta Miechowska-Samel

Język hiszpański    Jesủs-Tomás Febrer-Torres
mgr Marta Gruszczyńska

Matematyka    mgr inż. Katarzyna Jura
   mgr Krzysztof Zelner
   mgr Agnieszka Klimas
  mgr Alicja Grzywacz
   mgr inż. Danuta Kudala

Biologia      mgr Ewa Kremiec
mgr Aleksander Peterko
mgr Katarzyna Sabatowska
 
Chemia     mgr Monika Mażewska
 mgr Alicja Grzywacz

Fizyka    mgr Monika Mażewska

Geografia     mgr Beata Porębska
   
Historia
Historia i teraźniejszość
Historia i społeczeństwo
   mgr Sabina Müller
   mgr Anna Skiendziel
   mgr Beata Maleska-Pająk            
   
Edukacja regionalna     mgr Anna Skiendziel
   mgr Sabina Müller
   mgr Beata Maleska-Pająk 

Wiedza o społeczeństwie    mgr Sabina Müller
   mgr Beata Porębska

Filozofia    mgr Agnieszka Swoboda

Edukacja dla bezpieczeństwa     mgr Marta Bartoszek
   mgr Łukasz Hebdziński

Wychowanie fizyczne    mgr Kamil Pągowski
   mgr Łukasz Hebdziński
   mgr Barbara Trafiałek
   mgr Kamil Pache
  mgr Ewa Ciesielska
   mgr Maciej Radziejewski

Zajęcia sportowe - piłka nożna    mgr Maciej Radziejewski
   mgr Kamil Pągowski

Wychowanie do życia w rodzinie     mgr Sabina Müller
   mgr Beata Maleska-Pająk

Religia     mgr Katarzyna Grudzińska
   mgr Lilianna Balicka
   

Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Przedmioty ekonomiczne    mgr Aldona Skubiszewska
   mgr Monika Wilk
   mgr inż. Aneta Nowak
   mgr Aldona Stolecka
  mgr Joanna Badowska-Kionka
   mgr Edyta Łozowska

Przedmioty informatyczne    mgr inż. Elżbieta Kolebacz
   mgr Krzysztof Szyszka
   mgr Janusz Piper
   mgr Mariola Stenka
   mgr Marcin Hałaszuk
   mgr Rafał Stuchlik 
   mgr Rafał Skrzypczyk
   mgr Anna Jamróz-Bałdys

Przedmioty elektryczne    mgr Piotr Tuszyński
   mgr Mariusz Skubek
   mgr inż. Leszek Macura
   mgr Daniel Kiełpiński
   mgr inż. Krzysztof Jura

Przedmioty energetyczne    mgr inż. Krzysztof Jura
   mgr Daniel Kiełpiński

Przedmioty automatyczne    mgr inż. Leszek Macura
  mgr Daniel Kiełpiński


Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne   

     mgr Beata Kutz
     mgr Ewa Kaczor
     mgr Katarzyna Jura
     mgr Grażyna Pachura
     mgr Krzysztof Zelner
     mgr Sabina Müller
     mgr Beata Porębska
     mgr Monika Mażewska
     mgr Agnieszka Mularczyk
     mgr Ewelina Sikora-Prostańska
     mgr Agnieszka Klimas