Marcin Kręgiel – psycholog szkolny

poniedziałek    15:00 - 17:00

wtorek    8:00 - 13:00

środa    15:00 - 17:00

piątek

   8:00 - 13:00

 


 

Ewa Kaczor – pedagog szkolny

poniedziałek   10:30 - 14:30

wtorek   8:00 - 9:40
10:30 – 11:20
14:00 – 16:00

środa   7:00 – 8:00
11:20 – 13:00
15:00 – 16:00

czwartek   07:00 – 9:40
10:30 – 13:00
14:00 – 16:00

piątek   7:00 – 11:00

 


 

Ewa Podemska – pedagog szkolny

poniedziałek    9:15 – 16:15

 


 

Małgorzata Gądek – pedagog szkolny

wtorek    9:00 – 14:00

środa    9:00 – 14:00

czwartek

   9:00 – 14:00 

 


 

 

Uczniowie mogą się kontaktować z psychologiem w godzinach pracy, przez dziennik elektroniczny oraz maila.
Rodziców/opiekunów uczniów prosimy o umówienie się na konsultacje przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie (ze względu na prowadzone zajęcia, sprawy w terenie).

 

 

Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole mają na celu, zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym, szeroko pojęte: wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.:

 1. Prowadzimy działania diagnostyczne i rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Prowadzimy różnorodne działania (zajęcia wychowawcze, indywidualne konsultacje, porady dla uczniów i rodziców) mające na celu pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych.
 3. Wspieramy uczniów uzdolnionych, pomagamy w ukierunkowaniu ich drogi szkolnej.
 4. Tworzymy model systemowej pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów, ukierunkowania wsparcia rodziny.
 6. Udzielamy pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.
 7. Udzielamy pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej.
 8. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas maturalnych.

 

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego lub psychologa, gdy:

 • nie radzisz sobie z nauką,
 • masz problemy osobiste lub rodzinne,
 • czujesz się źle w szkole lub w swojej klasie,
 • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej,
 • chciałbyś zająć się pracą profilaktyczną na terenie szkoły,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

 

Drodzy rodzice!

Zwróćcie się do pedagoga lub psychologa szkolnego po pomoc, gdy:

 • czujecie, że nie potraficie dotrzeć do swojego dziecka,
 • macie kłopoty wychowawcze z dzieckiem, niepokoją was pewne zachowania,
 • Wasze dziecko nie chce chodzić do szkoły,
 • macie trudną sytuację materialną i nie wiecie, gdzie szukać pomocy,
 • macie trudną sytuację rodzinną, która może mieć poważny wpływ na zachowanie waszego dziecka,
 • macie ciekawe propozycje poprawy jakości pracy szkoły w zakresie działań wychowawczo–profilaktycznych.