zasady współpracy rodzic

 

Marcin Kręgiel – psycholog szkolny

poniedziałek    15:00 - 18:00

wtorek    8:30 - 12:30

środa    8:30 - 12:30   
zasady współpracy rodzic
zasady współpracy uczen

 


 

MAŁGORZATA GĄDEK – PEDAGOG SPECJALNY

poniedziałek   07.55 - 09.50
12.15 – 13.20
14.05 – 15.30

wtorek   07.55 – 09.50
10.35 - 11.30
13.05 – 15.35

środa   07.55 - 08.55
12.15 - 17.15

czwartek   07.55 – 10.35
13.30 – 15.30

piątek   07.55 – 8.55
10.40 – 11.30
14.55 - 15.30

 


 

EWA KACZOR – PEDAGOG SZKOLNY

poniedziałek   8.00 – 10.40
13.00 – 15.50

wtorek   7.30 – 11.30

środa   8.00 – 10.40
12:15 – 13.05
14.00- 15.00

czwartek   7.00 – 9.50
10.40 – 12.20
13.05 – 14.05

piątek   8.50 – 9.50
10.40 – 12.10
14.10 – 14.55


 

EWA PODEMSKA – PEDAGOG SZKOLNY

poniedziałek   8.45 -16.45

 


 

UWAGA!
Czasem jesteśmy na zastępstwie lub prowadzimy lekcje, zapytaj na portierni, gdzie nas znaleźć.
Konsultacje w innych godzinach możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Prosimy o informację przez dziennik elektroniczny.

 


 

Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole mają na celu, zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym, szeroko pojęte: wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.:

 1. Prowadzimy działania diagnostyczne i rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Prowadzimy różnorodne działania (zajęcia wychowawcze, indywidualne konsultacje, porady dla uczniów i rodziców) mające na celu pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych.
 3. Wspieramy uczniów uzdolnionych, pomagamy w ukierunkowaniu ich drogi szkolnej.
 4. Tworzymy model systemowej pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów, ukierunkowania wsparcia rodziny.
 6. Udzielamy pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.
 7. Udzielamy pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej.
 8. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas maturalnych.

 

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego lub psychologa, gdy:

 • nie radzisz sobie z nauką,
 • masz problemy osobiste lub rodzinne,
 • czujesz się źle w szkole lub w swojej klasie,
 • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej,
 • chciałbyś zająć się pracą profilaktyczną na terenie szkoły,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

 

Drodzy rodzice!

Zwróćcie się do pedagoga lub psychologa szkolnego po pomoc, gdy:

 • czujecie, że nie potraficie dotrzeć do swojego dziecka,
 • macie kłopoty wychowawcze z dzieckiem, niepokoją was pewne zachowania,
 • Wasze dziecko nie chce chodzić do szkoły,
 • macie trudną sytuację materialną i nie wiecie, gdzie szukać pomocy,
 • macie trudną sytuację rodzinną, która może mieć poważny wpływ na zachowanie waszego dziecka,
 • macie ciekawe propozycje poprawy jakości pracy szkoły w zakresie działań wychowawczo–profilaktycznych.