GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

Pielęgniarka lic. Zofia Kliś

poniedziałek    12:15 – 16:15
wtorek    12:15 – 16:15
czwartek      7:00 – 11:00
piątek      7:00 – 10:30