GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

Pielęgniarka Grażyna Kurzeja

wtorek    7:30 – 15:30
czwartek   7:30 – 11:30
piątek   7:30 – 11:30