2020 01 31 tommed Opieka stomatologiczna nad uczniami:  pdf
RODO - opieka stomatologiczna:  pdf

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach informuje, że w swoich zasobach posiada Poradnię Stomatologiczną udzielającą świadczeń dla dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół.
Opieka poradni jest bezpłatna (w ramach umowy z NFZ / Dz.U. z 2019r., poz. 1078).
Zgłoszenia są dobrowolne i nie wymagają skierowania.
Wszelkie działania poradni odbywają się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: od 7:30 do 19:00
Telefon: (32)343-41-36