1.09.2021r.


Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych
z dyrektorem szkoły, 
następnie spotkanie z wychowawcami klas

17:00
2.09.2021r.
Spotkanie rodziców uczniów klas drugich, trzecich, czwartych

17:00
19.10.2021r.
Konsultacje dla rodziców 

17:00
18.11.2021r.
Zebrania rodziców

17:00
21.12.2021r.
Konsultacje dla rodziców 

17:00
24.03.2022r.  
Zebrania rodziców

17:00
27.04.2022r.  
Konsultacje dla rodziców

17:00
16.05.2022r.  
Zebrania rodziców

17:00