5.09.2022r.


Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły w hali sportowej, następnie spotkania z wychowawcami klas.

17:00
6.09.2022r.
Spotkania rodziców uczniów klas drugich, trzecich, czwartych z wychowawcami klas.

17:00
12.12.2022r.
Zebrania rodziców klas trzecich i czwartych.

17:00
12.12.2022r.
Zebrania rodziców klas pierwszych i drugich.

18:15
23.03.2023r.
Zebrania rodziców klas trzecich i czwartych.

17:00
23.03.2023r.  
Zebrania rodziców klas pierwszych i drugich.

17:00
16.05.2023r.  
Zebrania rodziców.

17:00