„Tradycja i przyszłość, historia i nowoczesność…”
Wielki Jubileusz 180 – lecia
1839 - 2019

 

Te słowa w dniu jedenastego października przywitały wszystkich uczestników obchodów Wielkiego Jubileuszu 180 – lecia istnienia Szkoły, której historia sięga do Tarnowskich Gór i jej pierwszej siedziby w budynku apteki „Pod Białym Aniołem”.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego celebrowana przez księdza Krzysztofa Sosnę.
W nowej hali sportowej przy ZSTiO Nr 2 w Katowicach miała miejsce główna część wydarzenia. Swoją obecnością zaszczycili to ważne, dla całej społeczności, wydarzenie zaproszeni goście, a przede wszystkim absolwenci kolejnych roczników ze wzruszeniem wspominający pobyt w szkolnych murach.
Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych Dyrektor Szkoły Aldona Skubiszewska w swoim przemówieniu powiedziała o randze uroczystości i wadze wydarzenia, wspomniała o fundamentalnych wartościach: szacunku dla tradycji i historii narodu, prawdzie i uczciwości, dążeniu do doskonałości w oparciu o gruntowną wiedzę i zawodowy profesjonalizm. Określiła wizerunek Współczesnego Absolwenta – człowieka mądrego i dobrego, aktywnego zawodowo i umiejącego we właściwy sposób organizować swoją pracę i życie, ceniącego wartości i tradycje narodu, z którego się wywodzi.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
W części artystycznej zebrani mieli okazję obejrzeć montaż filmowo - teatralny poświęcony historii Szkoły - od jej początków aż do czasów współczesnych. Uczniowie klas technikum i liceum przedstawili tę opowieść w synkretycznej formie dwu filmów i inscenizacji, dbając o zgodność z faktami zawartymi w wydanej z okazji Wielkiego Jubileuszu „Monografii ZSTiO Nr2”.
Kończąc uroczystość, zgodnie z tradycją każdych urodzin, Dyrektor ZSTiO Nr2, pokroiła tort jubileuszowy, częstując uczestników obchodów i dziękując wszystkim za przybycie.
Wychodzących z hali sportowej żegnały słowa „Każde pokolenie ma własny czas…”.
Popołudniowe spotkania w gronie znajomych zakończył wieczorny bal jubileuszowy.