IMG 3112

AKREDYTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
KSAPL W ZSTiO Nr 2W okresie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście 2020” uczniowie klasy 3e2 i 4i wzięli udział w akredytowaniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu technik ekonomista.

Akredytacja zakończyła się oceną pozytywną oraz wręczeniem wszystkim uczniom certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie:
- organizacji pracy na stanowisku ekonomisty,
- technicznego przygotowania stanowiska komputerowego i oprogramowania do pracy,
- sporządzania dokumentacji obrotu towarowego z zastosowanie oprogramowania magazynowego SUBIEKT GT,
- sporządzania dokumentacji kadrowej i płacowej z zastosowanie oprogramowania kadrowo-płacowego GRATYFIKANT GT,
- wykonywania czynności księgowych oraz sporządzania dokumentacji księgowej z zastosowaniem programu REWIZOR GT.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!