Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

 

W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do 15 września każdego roku.
W przypadku umowy zlecenia i o świadczenie usług od 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową.

Do końca 2016 r. w okresie pierwszego roku pracy danego pracownika jego wynagrodzenie mogło być niższe od wynagrodzenia minimalnego, jednak nie mogło stanowić mniej, niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. będzie wynosić 2600 zł brutto. Oznacza to, że w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 350 zł (15,6%) niż obecnie (w 2019 r. płaca minimalna wynosi 2 250 zł). Natomiast minimalna stawka godzinowa przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia w 2020 r. została ustalona na poziomie 17 zł (obecnie jest to 14,70 zł).

 

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w latach 2015–2020

 

Rok
Wynagrodzenie minimalne

brutto z umowy o pracę

Minimalna stawka godzinowa
z umowy zlecenia
 2020
 2600,00 zł

 17,00 zł
 2019
 2250,00 zł

 14,70 zł
 2018
 2100,00 zł

 13,70 zł
 2017
 2000,00 zł

 13,00 zł
 2016
 1850,00 zł

 ---
 2015
 1750,00 zł

 ---