Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu e – biznes z zastosowaniem multimedialnych technik informatycznych – przygotowująca do profesjonalnych studiów we wszystkich kierunkach ekonomicznych i informatycznych.

 

Celem kształcenia w klasie o takim profilu jest kompleksowe i szczegółowe przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w kierunkach związanych z ekonomią i technologiami IT.

Nauka w liceum ogólnokształcącym, zakończona egzaminem maturalnym, będzie wprowadzeniem w arkana ekonomii profesjonalnie połączonej z nowoczesnymi technikami informacyjnymi. Umożliwi Absolwentowi zdobycie rzeczywistej i rzetelnej wiedzy teoretycznej, opartej na solidnych i tradycyjnych podstawach, pozostającej w zgodzie z najnowszymi technologiami informatycznymi oraz nabycie kompetencji biznesowych. Podczas symulacyjnych ćwiczeń w zarządzaniu wirtualnymi przedsiębiorstwami Uczeń nauczy się szybkiego podejmowania, trafnych i świadczących o wysokich kompetencjach, decyzji, zdobędzie doświadczenie i realne umiejętności. Nowatorskie kształcenie metodą blended learning i wirtualne symulacje branżowe we właściwy sposób przygotują Absolwenta do podjęcia specjalistycznych studiów w kierunkach ekonomicznych i informatycznych.