Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym

Celem nauczania w klasie o takim profilu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w uczelniach kształcących w kierunkach sportowych.

Nauka w klasie sportowej wiąże się z edukacją na poziomie ogólnym i rozwijaniem predyspozycji fizycznych uczniów. Pozwala na udział w rozgrywkach Centralnej Ligii Juniorów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim i innych turniejach i zawodach o charakterze sportowym. Podczas 10 godzin zajęć treningowych, w tym 7 specjalistycznych, prowadzonych na terenie sportowych obiektów katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportowego Klubu „Rozwój”, uczniowie mają możliwość odbywania spersonalizowanych treningów kształcących ich kompetencje i doskonalących umiejętności.
Nauka w klasie o profilu sportowym umożliwi Uczniowi zbudowanie zindywidualizowanej sportowej tożsamości i właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego, którym zakończy on czteroletni etap kształcenia.