Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej.
Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.
Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

Zawód o szczególnym zapotrzebowaniu na pracowników na krajowym rynku pracy i istotnym w województwie śląskim - prawo.sejm.gov.pl

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
- wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
- montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
- wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
- eksploatowanie instalacji elektrycznych
- eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

KARIERA ZAWODOWA:
Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.