Technik administracji to zawód dla osób zainteresowanych pracą biurową zarówno w sektorze państwowym, jak również prywatnym. Zajmuje się kwestiami związanymi ze sporządzaniem oraz obiegiem dokumentów w urzędzie lub przedsiębiorstwie, organizacją spotkań służbowych, sporządzaniem analiz i sprawozdań finansowych dotyczących budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, może zarządzać niewielkim zespołem czy też obsługiwać interesantów.

Zawód technik administracji kierowany jest dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczniowie mają zapewnioną stałą salę lekcyjną wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, natomiast zajęcia wychowania fizycznego uczniowie realizują w hali sportowej lub siłowni.

Lekcje odbywają się w systemie stacjonarnym lub indywidualnie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej od poniedziałku do piątku.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów.

Zawód o umiarkowanym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim - prawo.sejm.gov.pl

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

- wykonywanie prac biurowych w jednostce administracji,
- udzielanie informacji pracownikom oraz klientom,
- kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych w jednostce administracji,
- sporządzanie protokołów, analiz i sprawozdań,
- udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
- sporządzanie dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,
- sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji,
- przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego.

KARIERA ZAWODOWA:
Technik administracji ma możliwość podjęcia pracy w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, ale także w sektorze prywatnym – np. przedsiębiorstwach.