Szkoła we współpracy z SIMP o. Gliwice prowadzi również szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym Urzędu Dozoru Technicznego.

Najczęściej wybierane przez uczniów są kwalifikacje:

  • WJO I /WJO II wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowanie/z wyłączeniem specjalizowanych (potocznie: wózki widłowe)
  • I P podesty ruchome wolnobieżne, samojezdne, montowane na samochodzie (potocznie: zwyżki/podnośniki osobowe).

W przypadku zainteresowania uczniów inną kwalifikacją UDT istnieje możliwość zorganizowania szkolenia oraz egzaminu, jednak tylko w przypadku wykazania łączności danej kwalifikacji z przyszłą pracą w zawodzie.

Szkolenie dla uczniów jest bezpłatne. Koszty jakie ponosi uczeń to badanie psychotechniczne oraz opłata za egzamin kwalifikacyjny. Osoba przystępująca do szkolenia musi być pełnoletnia i przejść pozytywnie badania psychotechniczne. Organizator szkoleń przeprowadza badania przed rozpoczęciem kursu na terenie szkoły. Uprawnienia są wydawane bezterminowo.
Współpraca ZSTiO2 z SIMP daje również możliwość organizowania kursów czy szkoleń spoza uprawnień wymienionych powyżej. Warunkiem korzystania z innych szkoleń jest wykazanie łączności z obranym zawodem, zebranie odpowiednio licznej grupy oraz akceptacja przez SIMP.

Szkolenie jest bezpłatne. Ewentualny egzamin należy opłacić we własnym zakresie.