Dla pełnoletnich uczniów ostatnich klas technikum oraz zainteresowanych organizowane są kursy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe pozwalające zdobyć uprawnienia grup: G1, G2 oraz G3 w zakresie eksploatacji (kategoria E).

  • Szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia energetyczne, prowadzone w zakresie G1 przeznaczone są dla osób, które pracują z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi energię elektryczną.
  • Szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia energetyczne, prowadzone w zakresie G2 przeznaczone są dla osób, które pracują z urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz z innymi urządzeniami energetycznymi.
  • Szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia energetyczne, prowadzone w zakresie G3 przeznaczone dla osób, które pracują z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi wytwarzającymi przetwarzającymi, przesyłającymi, magazynującymi i zużywającymi paliwa gazowe.

Szkolenie jest bezpłatne. Koszty, jakie należy ponieść to wyłącznie opłata za egzamin, która jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki. Uprawnienia wydawane są na 5 lat. Można je u nas odnawiać lub poszerzać w dowolnym zakresie.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach przedmiotowych, prowadzone są przez uprawnionych specjalistów, zapewniana jest literatura oraz możliwość dodatkowych konsultacji. Uczniowie bardzo sumiennie uczestniczą w zajęciach, co najczęściej powoduje, że zdają egzaminy w 100%.