automatyk  
Aktualna oferta kursów CISCO  
IT Essentials: PC Hardware and Software

Sprzęt i oprogramowanie komputerów

PC CCNA Discovery: Networking for Home and Small Businesses
Sieci dla domu i małych przedsiębiorstw

CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP
Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla ISP

CCNA Discovery: Introducing Routing and Switching in the Enterprise
Wprowadzenie routing i przełączniki w przedsiębiorstwie

CCNA Discovery: Designing and Supporting Computer Networks
Projektowanie i obsługa sieci komputerowych

CCNA (Cisco Certified Network Associate) - Discovery jest kursem opracowanym przez firmę Cisco Systems pozwalającym uczniowi nabyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu sieci komputerowych. Kurs został stworzony jako odpowiedź na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych początkujących techników sieciowych (tzw. entry level technician).
Metodyka stosowana w kursie CCNA Discovery opiera się na tzw. nauczaniu poprzez zastosowania (teaching based on applications), co oznacza, że wszystkie pojęcia dotyczące sieci komputerowych ukazywane są w kontekście sieci, z którymi uczeń może spotkać się w codziennym życiu – od sieci SOHO (small office and home office), poprzez bardziej złożone infrastruktury sieciowe, aż do modeli teoretycznych.
Podstawowym narzędziem kursu są kompletne materiały dydaktyczne, do których dostęp otrzyma uczeń, który będzie chciał skorzystać ze szkolenia. Tekst kursu jest wzbogacony o animacje, filmy, ćwiczenia typu przeciągnij i upuść, quizy, a także o symulator sieci Packet Tracer, który pozwala na ćwiczenia symulacyjne dotyczące budowy i konfiguracji sieci komputerowych, ich bezpieczeństwa oraz konfiguracji podstawowych usług, takich jak DNS, DHCP, FTP, HTTP, WWW itp.

Więcej informacji udziela
Administrator Akademii
Mariusz Sendor