poradnictwo

Szanowni Państwo na Internetowej Platformie Specjalistyczno – Doradczej pwpp.uksw.edu.pl dostępne jest poradnictwo dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

NOWOŚĆ - poradnictwo psychologów z Ukrainy zarówno dla uchodźców jak i osób, które przyjęły osoby do domu. pwpp.uksw.edu.pl/aktualnosci/uczniowie-z-ukrainy

Zasady zapisów na spotkania pwpp.uksw.edu.pl/regulamin

Zgłoszenia do specjalisty można dokonać po wcześniejszym zalogowaniu się na Platformie.

Poniżej nazwiska psychologów z Ukrainy, godziny spotkań i obszar proponowanego poradnictwa.

Oleksander Tereshchenko - pedagog, mgr psychologii, MBA, certyfikowany psycholog rodzinny.
Wtorek: 13:00 - 15:00
Środa: 13:00 – 15:30

Obszar proponowanego poradnictwa: adaptacja i asymilacja dzieci uchodźców z Ukrainy w Polsce, stosunki dzieci i rodziców w warunkach imigracji, przygotowanie nauczycieli do cech różnic kulturowych i mentalnych i podobieństw dzieci z Ukrainy, zwiększenie samooceny poprzez tworzenie planów na przyszłość, pedagogiczne doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, konflikt szkolny, komunikacja dzieci i dorosłych.

Maryna Doroshenko - pedagog, psycholog, dr PhD w dyscyplinie filologii,
Poniedziałek 19:00 – 20:30
Środa 17:00 – 18:30
Piątek 15:00-16:30

Obszar proponowanego poradnictwa: – pomoc psychologiczna w czasie wojny,
– przezwyciężanie uczuć lękowych, praca z negatywnymi emocjami i procesami (strach, niepokój, rozpacz, apatia, utrata sensu itp.),
– monitorowanie stanu psychicznego w warunkach wojny,
– przezwyciężanie zaburzeń stresu pourazowego,
– przezwyciężanie skutków traumy psychicznej,
– stabilizacja stanów emocjonalnych,
– adaptacja psychologiczna po przymusowej zmianie miejsca zamieszkania,
– pedagogiczne poradnictwo wychowawcze dla uczniów, studentów i nauczycieli, – skuteczna komunikacja itp.