paczka

Organizujemy w szkole międzyklasowy turniej wiedzy o profilaktyce zakażeń wirusem HIV.
Do turnieju zgłaszają się trzy osobowe zespoły.
Turniej odbędzie się we wtorek, 13 grudnia na lekcjach 3 i 4.

Przebieg turnieju:
Zgłoszenie trzech zawodników (imię, nazwisko, klasa) wysyłacie przez dziennik do. pani Katarzyny Sabatowskiej i pana Marcina Kręgla, jak najszybciej. Ilość zespołów jest ograniczona względami organizacyjnymi i wynosi 10, czyli o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymujecie link z materiałami (do czytania i do oglądania), z których przygotowujecie się do turnieju.
Turniej odbędzie się się w formule - trójka zawodników, uzgadnia prawidłową odpowiedź spośród trzech proponowanych (ABC) i zgłasza ją przez podanie przesunięcie karty na stole. Każda odpowiedź,to jeden punkt . Wygrywa zespół, który zdobędzie najwięcej punktów.
Podczas turnieju będą prezentowane treści przygotowanie przez Krajowe Biuro ds., AIDS.