IMG 3112

W dniu 8 listopada 2019 r. 4 uczennice z klas 3E2 oraz 4i wzięły udział, w organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Olimpiadzie Zostań Rachmistrzem.
Celem Olimpiady jest pogłębianie i rozwijanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy wśród uczniów szkół średnich.
Zakres tematyczny obejmuje podstawy rachunkowości finansowej oraz regulacje zawarte w Ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku VAT.
Gratulujemy odwagi w zgłębianiu tak trudnych wiadomości i umiejętności księgowych oraz podatkowych.