IMG 3112

W dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w naszej szkole wybrani uczniowie przystąpili do Olimpiady Przedsiębiorczości. Zagadnienia były bardzo ciekawe i trudne. Test w trybie maklerskim, czyli za każdą dobrą odpowiedź punkty dodatnie, a za złą ujemne, wymagał nie tylko zaznaczenia odpowiedzi, ale również podjęcia decyzji, czy warto odpowiadać. Wiktoria Kukuła z 3g, Wiktoria Łukasiewicz i Wiktor Kowaliński, Piotr Paluch z 3c oraz Kamila Urban, Dominik Stichlok, Kacper Sikora i Adrian Rej z 2e postanowili zmierzyć się z testem i zweryfikować swoją skłonność do ryzyka. Za ich wyniki trzymamy kciuki😀!

2021 11 30 olimpiada ekonomiczna2