IMG 3112

Dnia 8 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 2e, 3c i 3d przystąpili do etapu szkolnego konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy". Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.

Uczniowie w ramach etapu szkolnego konkursu rozwiązywali test z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Wysoki poziom wiedzy uczestników pozwolił na wyłonienie reprezentantów szkoły do kolejnych eliminacji regionalnych – Patrycji Wieczorek z klasy 3d i Kingi Bugaj z klasy 3c.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

2021 12 14 poznaj swoje prawa1