klimaty

W ramach projektu nasi Energetycy przygotowali do wysyłki próbki rurek dyfuzyjnych mierzące dwutlenek azotu (NO2). Po otrzymaniu wyników z laboratorium Gradko International w Anglii, będziemy mogli przeanalizować jakość powietrza w pracowniach elektryczno-energetycznych oraz kontynuować kolejną fazę projektu. Źródłami tlenków azotu jest między innymi spalanie paliw.