energetycy

Nasi Energetycy na lekcjach w realnych warunkach w zakładzie wytwarzania energii.

Zajęcia studyjne były okazją do sprawdzenia wiadomości zdobytych w szkole oraz ich utrwalenia w zakresie kwalifikacji ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych:
- montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
- wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
- wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.