Rozdzielnia

W dniu 27 października 2022 r. uczniowie klasy 3a uczestniczyli w wycieczce szkolnej do stacji elektroenergetycznej 110/20/6 kV „Brynów” znajdującej się przy ulicy Brynowskiej w Katowicach. Stacja „Brynów” eksploatowana jest przez Tauron Dystrybucja Oddział w Gliwicach. Jest to duża stacja systemowa, dzięki której jest możliwość dostarczania energii elektrycznej dla znacznej części odbiorców z terenu Katowic.

 

W trakcie wycieczki usystematyzowano wiedzę uczniów w zakresie produkcji, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Zapoznano ich z budową stacji poprzez dokładne omówienie poszczególnych urządzeń występujących w obiekcie, zwracając szczególną uwagę na funkcje, jakie one spełniają. Omawiana była również tematyka dotycząca bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań związanych z obsługą stacji. Ponownie sprawdziła się dobra klasyczna zasada: lepiej zobaczyć „na żywo” niż w podręczniku.