Człowiek

W dniu 25.10.2022 r. odbyło się inżynierskie spotkanie z człowiekiem ELEKTRYCZNYCH. Spotkanie poprowadził mgr inż. Bogumił Dudek - ekspert w zakresie elektroenergetyki, inicjator nowatorskich rozwiązań technicznych z zakresu techniki prac pod napięciem (PPN), autor licznych publikacji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Temat prelekcji jaki poprowadził dla naszych Elektrycznych to: „Nowoczesna eksploatacja urządzeń energetycznych w ujęciu historyczno-praktycznym". Dziękujemy za wsparcie edukacyjne.