Internet

W dniu 09.02.2021 r. wyznaczone grupy uczniów brały udział w wirtualnym spotkaniu, podczas którego Pani Barbara Halska - Nauczyciel Roku 2014 - omówiła zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyfrowym z perspektywy nauczyciela i ucznia. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodzonego DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU.

Akademię Cisco Networking Academy reprezentowały: Pani Anna Czachorowska oraz Pani Elżbieta Skorzecka, które opowiedziały o sposobach wyłudzania danych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dostęp do bezpłatnego kursu e-learningowego w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa. Po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu oraz cyfrową odznakę.