W tym roku obchodzone jest dziesięciolecie programu edukacyjnego P-TECH. Pierwsza szkoła dołączyła do programu na Brooklynie, w Nowym Jorku w 2011 roku. Od prawie dwóch lat program z powodzeniem funkcjonuje również w Polsce, dzięki fantastycznemu zaangażowaniu nauczycieli, mentorów, wykładowców, managerów i wolontariuszy.

Program P-TECH jest nowatorskim, systemowym podejściem do wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym w Polsce, które odpowiada na wyzwania stojące przed współczesnym rynkiem pracy: rosnące luki kompetencyjne, w wyniku dynamicznego rozwoju gospodarki cyfrowej i automatyzacji oraz ciągłego powstawania nowych zawodów. Oto nasza, P-TECH-owa historia!

Dziękujemy IBM za możliwość udziału w tym programie!