tn Dyplomy 0003

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 ma długą historyczną tradycję. Przez lata szkoła nazywana „górniczą” kształciła kadry dla śląskich kopalni. Wraz z rozwojem przemysłu górniczego pojawiły się nowe zawody. Jednym z nich jest pracownik mający wykształcenie w zakresie elektryki. W uznaniu zasług za szczegól­ne osiągnięcia w działalności dydaktycznej w tej dziedzinie, w 2014 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał szkole Medal im. prof. Stanisława Fryzego – wybitnego uczonego o międzynarodowej sławie, wychowawcy wielu pokoleń inżynierów elektryków na Politechnikach: Lwowskiej i Śląskiej.

W dniu 27 czerwca 2014 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, na ręce pani dyrektor Aldony Skubiszewskiej medal przekazał pan Jerzy Barglik – doktor habi­litowany, profesor Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Warszawskiej, prezes Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Do uhonorowania szkoły meda­lem przyczynili się wszyscy nauczyciele przedmiotów elektrycznych, którzy zaangażowali uczniów w pozaprogramową działalność uwieńczoną sukcesem.

tn Dyplomy 0007   tn Dyplomy 0008