brazowy medal ranking katowice technikum

Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach zajęło III miejsce wśród najlepszych techników w Katowicach według najnowszego rankingu szkół średnich przygotowanego przez portal waszaedukacja.pl.

Pod uwagę brane były między innymi wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych krajowych oraz międzynarodowych. Jednym z ważniejszych czynników były wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej. W technikach, dodatkowym kryterium branym pod uwagę były również wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  

tn Dyplomy 0007