W 2017 roku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 uhonorowano Laurem Mistrza Nowoczesnej Edukacji w katego­rii Innowacyjna Szkoła 2017/2018. Wyróżnienie jest wynikiem stosowania w codziennej praktyce nowych rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych metod. Pozwala to na efektywną współpracę rozwijającą kreatywność i pasje młodzieży.