Celem doradztwa jest identyfikacja i analiza potrzeb, możliwości doskonalenia edukacyjnego i zawodowego, postaw, samooceny, zainteresowań, celów, umiejętności, kwalifikacji, planowania kariery zawodowej.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe polega na indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym - obowiązkowe dla każdego Uczestnika Projektu; służące diagnozie potrzeb uczestnika, na podstawie której będzie on wykreślał swoją ścieżkę rozwoju + opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju – 6 godzin dla każdego uczestnika.

Indywidualny Plan Działań (IPD) to dokument opracowany w wyniku doradztwa zawodowego dla każdego UP, zawierający szczegółowy opis predyspozycji i oczekiwań UP, wskazujący adekwatne do jego potrzeb i możliwości formy wsparcia, dostępne w ramach Projektu.