UWAZNI I ODWAZNI

VII Przegląd i Konkurs Spotów Profilaktycznych UWAŻNI I ODWAŻNI skupił w tym roku 11 szkół, kilkuset nastolatków i dorosłych, dla których zdrowie psychiczne jest ważnym tematem. O ważności tematu świadczyła też rekordowa ilość zgłoszonych spotów - 26 produkcji oraz pełna sala konferencyjna Centrum Informacji Naukowej I Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

 

Dużo wzruszeń, wiele emocji, wspaniałe, ważne głosy młodych ludzi, którzy opowiadali o: uważności na dobrostan, wsparciu rówieśniczym, psychologicznej pomocy profesjonalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu, różnorodności i odwadze do troski o siebie!
W tegorocznej edycji, w jury obecni byli: pan Maciej Maciejewski - pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. uzależnień, pani Agnieszka Moś - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Katowicach, pani Joanna Bałazy - przedstawicielka Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Katowice, pani Joanna Banaś - przedstawicielka X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach, pani Adrianna Mazur z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Spośród 24 produkcji, które dotarły w terminie wyłoniono trzy miejsca na podium oraz dwa wyróżnienia.
Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie.
TYTUŁ SPOTU: "Bądź uważny"
AUTORZY: Jacek Leśniowski, Kacper Kinel, Dominik Koim, klasa 1p
Wyróżnienie w VII Przeglądzie i Konkursie Spotów Profilaktycznych w 2022 roku pod hasłem „Uważni i Odważni”.