roboty NOA

W dniu 03.06.2022 r. gościliśmy w naszej szkole Marka Kamińskiego oraz robota NOA. Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z projektem LifePlan Expedition. Pan Marek Kamiński opowiadał o życiu przez pryzmat wyzwań, jakim stawiamy dziś czoła, oraz o swoich ekstremalnych doświadczeniach ze zdobywania biegunów, wskazywał w jaki sposób budować odporność psychiczną.

 

Robotka NOA natomiast prezentowała swoje umiejętności – odpowiadała na pytania, a także zainspirowana zatańczyła. Nasi goście odwiedzili także pracownie zawodowe. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele miasta Katowice: Pan Naczelnik WEiS – Sławomir Witek, Pani Magdalena Kolka - zastępca Naczelnika Obsługi Inwestorów, uczniowie szkół z Katowic, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Mikołowa oraz Cieszyna, przedstawiciele firmy Kyndryl z dyrektorem Stanisławem Cieślą na czele, Roman Krzos – przedstawiciel firmy IBM, koordynator projektu P-TECH, Pan Paweł Serowik - przedstawiciel Fundacji.