2021 04 09 Monika Goldwasser

"W 1942 roku zostali przewiezieni do getta w Skawinie, Salomea w rękach trzymała lalkę udającą ich dziecko. Niedługo potem zginęli."
"Anna weszła do sali klasztoru sióstr Urszulanek w Krakowie, pełnej chorych i niedożywionych dzieci. <<Jej wzrok przyciągnęło zwłaszcza jedno dziecko. Leżało w kącie i miało bardzo smutne oczy. Wzięła je na ręce, a ono mocno się w nią wtuliło. Tym dzieckiem byłam ja>> – opowiada Monika Goldwasser".

To fragment wspomnień Moniki Goldwasser, która 8 kwietnia 2021 r. opowiadała po raz kolejny swoją historię. Spotkanie online z p. Moniką zostało zorganizowane przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie i uczestniczyli w niej nauczyciele i uczniowie z Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Historia Moniki Goldwasser, córki Adama i Salomei Goldwasser, ocalonej z Zagłady przez Annę i Maksymiliana Kamińskich, w 2016 r. odznaczonych medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, to niezwykła opowieść o ocaleniu, poświęceniu, ogromnym ryzyku i poszukiwaniach swoich korzeni.
Więcej: https://sztetl.org.pl/pl/historia-mowiona/182507-monika-goldwasser