IMG 3112

Najstarsze polskie roczniki podają rok, ale nie miesiąc czy dzień, kiedy Mieszko I przyjął chrzest. Nad dokładnym terminem przez całe dekady dywagowali historycy. Końcowo upowszechnił się pogląd, że ceremonia miała miejsce w przededniu Wielkanocy 966 roku. W efekcie to 14 kwietnia obchodzone są okolicznościowe rocznice wydarzenia.

Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.

Przyjęcie chrześcijaństwa sakralizującego władzę książęcą i królewską miało zintegrować młody organizm państwowy, umocnić władzę księcia. Wraz z chrześcijaństwem zaczęła rozwijać się także administracja kościelna, dostarczająca wsparcia nie tylko duchowego, ale także w zakresie rządzenia, gospodarki i - co najważniejsze - w kwestii przyjmowania zdobyczy cywilizacji zachodniej.

2021 04 14 swieto chrztu Polski1