IMG 3112

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią WSB a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach - Aldona Skubiszewska, Rektor Akademii WSB - dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych - dr Marcin Budziński, a także koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi – Barbara Woźniak.

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy Uczelnią a Zespołem Szkół w zakresie uczestnictwa w wykładach i warsztatach oraz innych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB oraz objęcia przez Uczelnię patronatu nad szkołą. Współpraca będzie dotyczyła także wspierania nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji oraz możliwości przeprowadzenia badań naukowych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach to szkoła kształcąca młodzież w klasach o profilu technik rachunkowości, technik programista, technik robotyk, technik ekonomista czy technik informatyk.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach dołączył do Klubu Szkół Partnerskich Akademii WSB.