81


"Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!"

 

Organizator:
- Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer

Patronat:
- Jadwiga Wiśniewska - poseł do Parlamentu Europejskiego
- Jakub Chełstowski - marszałek województwa śląskiego
W ramach projektu zapraszamy na szereg wydarzeń, aktywności oraz spotkań i prelekcji. Szczegóły wkrótce.

 

Przystępujemy do projektu

 

W ramach działań związanych z upamiętnieniem 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, nasza szkoła dołączyła do projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!" 

 

2021 10 18 Powstania

 


 

Tworzymy miejsce patriotyczno - historyczne

 

W szkole powstało miejsce patriotyczno - historyczne 40 lat po stanie wojennym. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego tragicznego wydarzenia.

 

2021 10 18 Powstania

 


 

Uczestniczymy w wykładach

 

W ramach projektu nauczyciele historii uczestniczyli w następujących wykładach:

  • 6 października 2021 r. w wykładzie "Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności” (jedna osoba)
  • 11 października 2021 r. w wykładzie "Znane i nieznane - o „Solidarności” lat osiemdziesiątych na Podbeskidziu" (dwie osoby)
  • 12 października 2021 r. w wykładach "Znane i nieznane - o „Solidarności” lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Częstochowskiego" (dwie osoby) 

2021 10 18 Powstania

 


 

Bierzemy udział w konkursie

 

W dniu 10 listopada 2021 r. uczniowie brali udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Stanie Wojennym. Organizatorem konkursu było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z siedzibą w Katowicach.

Cele konkursu:

  • upamiętnienie wydarzeń okresu stanu wojennego,
  • upowszechnienie dziejów stanu wojennego,
  • kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji historycznej,
  • ugruntowanie potrzeby poznawania przeszłości dla zrozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

 


 

Oglądamy film

 

W dniu 15 listopada 2021 r. klasa 1p wzięła udział w zajęciach związanych z projektem  „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!”. Uczniowie obejrzeli film dokumentalny "Nie zabierajcie mamy", który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Po projekcji filmu rozwinęła się ciekawa dykusja n/t wspomnień związanych z babciami, prababciami, które były świadkami m.in. wprowadzenia stanu wojennego.

 

2021 10 18 Powstania

 

 


 

Zwiedzamy wystawę

 

W dniach 19 – 21 stycznia 2022 roku mieliśmy okazję zwiedzać wystawę mobilną „Kopalnia strajkuje – Strajk i pacyfikacja KWK „Wujek” 13 – 16 grudnia 1981 r.”

Wystawa składa się z 26 plansz z fotografiami prezentującymi przebieg strajku i pacyfikacji. Szczególne miejsce zajmuje 9 tablic poświęconych górnikom zastrzelonym podczas masakry: Józefowi Czekalskiemu, Józefowi Gizie, Joachimowi Gnidzie, Ryszardowi Gzikowi, Bogusławowi Kopczakowi, Andrzejowi Pełce, Janowi Stawisińskiemu, Zbigniewowi Wilkowi i Zenonowi Zającowi.

 

 

 

 


 

 Uczestniczymy w lekcjach poświęconych stanowi wojennemu

 

W każdej klasie przeprowadzono zajęcia poświęcone 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni „Wujek”. Wykorzystano materiały źródłowe IPN oraz ŚCWiS „Kopalnia strajkuje – Strajk i pacyfikacja KWK „Wujek”13 – 16 grudnia 1981 r.” Dodatkową oprawą były plansze edukacyjne oraz wystawa w formie elektronicznej.