turniej 07

AKREDYTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KSAPL W ZSTiO Nr 2

W okresie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście 2022” uczennice i uczniowie klasy 4E2 wzięli udział w akredytowaniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodu technik ekonomista w zakresie:

  • organizacji pracy na stanowisku ekonomisty,
  • technicznego przygotowania stanowiska komputerowego i oprogramowania do pracy,
  • sporządzania dokumentacji obrotu towarowego z zastosowanie oprogramowania magazynowego SUBIEKT GT,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej i płacowej z zastosowanie oprogramowania kadrowo-płacowego GRATYFIKANT GT,
  • wykonywania czynności księgowych oraz sporządzania dokumentacji księgowej z zastosowaniem programu REWIZOR GT.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy!