Bieg

W dniu dzisiejszym społeczność naszej szkoły wzięła udział w XVII Biegowej Pielgrzymce do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Etap katowicki rozpoczął się od mszy świętej i uroczystości pod Krzyżem przy kopalni Wujek, a następnie uczestnicy pobiegli ulicami miasta pod pomnik Powstań Śląskich przy katowickim rondzie.