samorzad

W dniu 26 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie: Natalia Beliczyńska, Wiktoria Łukasiewicz, Wojciech Góralski wraz z opiekunem, wzięli udział w VII Forum Samorządów Szkolnych. W programie wydarzenia znalazło się podsumowanie prac Samorządów Uczniowskich w roku szkolnym 2021/2022, dyskusja na temat wkładu szkoły we wzmacnianie roli wychowawczej rodziny, a także zajęcia warsztatowe z promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Dziękujemy za zaproszenie, miłe przyjęcie i świetne zajęcia warsztatowe. Efekty widać na zdjęciach.