erasmus

W dniu 07 listopada 2022 roku nauczyciele ZSTiO Nr 2 rozpoczęli zajęcia w ramach Job Shadowing. Zostali przywitani przez Jesmonda Borga - GOZO CAMPUS ADMINISTRATOR and Senior Lecturer at I.T.S. Następnie zostali zaproszeni na wykład historyczno-kulturowy „A Taste of Malta”, który opowiadał o historii Gozo/Malty w kontekście lokalnych kulinarnych specjalności. Nauczyciele zapoznali się z lokalną branżą spożywczą, która z uwagi na uwarunkowania terenu i sferę klimatyczną, jest najbardziej rozpowszechnioną formą działalności gospodarczej. Małe, rodzinne firmy to zdecydowanie atut tej wyspy. Panuje w nich przyjazna atmosfera, poszanowanie tradycji i dbałość o jakość produktów.

 

Jesmond Borg zaprezentował system zarządzania swojego instytutu i zaprosił na obserwację sposobu prowadzenia zajęć i kursów zawodowych. Cechą charakterystyczną jest prowadzenie zajęć w małych grupach przy wsparciu nauczyciela wspomagającego z uwagi na udział w zajęciach uczniów z niepełnosprawnościami. Duży nacisk kładzie się na kształtowanie kompetencji miękkich i praktycznych.