erasmus

Erasmus+ Job Shadowing "DOSKONALMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE!"

W dniu 11 listopada 2022 roku nastąpiło podsumowanie Job Shadowing poprzez wymianę doświadczeń i dyskusję.

Następnie Jesmond Borg wręczył uczestnikom certyfikaty. Na tę część została zaproszona dyrektor Aldona Skubiszewska.