kuratorium

W dniu 12.12.2022 r. gościliśmy Panią Urszulę Bauer - Śląską Kurator Oświaty, Pana Jacka Szczotkę - wicekuratora, Panią Joannę Sobotnik - wizytatora Kuratorium Oświaty oraz pana Jeana-Marie Sani - Delegata Regionu Akademickiego ds. Stosunków Europejskich i Międzynarodowych oraz Współpracy z regionu Hauts de France, którzy spotkali się z uczniami z Ukrainy oraz nauczycielami.

 

Spotkanie było podsumowaniem dotychczasowego wsparcia szkoły na rzecz uczniów z Ukrainy, miejscem wymiany doświadczeń i wysłuchania różnych historii.
Nasi uczniowie jak i nauczyciele usłyszeli wiele życzliwych i budujących słów ze strony naszych gości.