Rekrutacja Erasmus

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 w ramach programu Erasmus+ Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego otrzymaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 50 062,00 euro na realizację praktyk zawodowych i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie wyjadą na Maltę i Cypr w celu realizacji czterotygodniowego stażu zawodowego.

 

Projekt będzie obejmował proces przygotowania, rekrutacji grup, przygotowania kulturowo-językowego, mobilność zagraniczną w formie praktyki zawodowej oraz upowszechnianie rezultatów projektu. Prosimy wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie o wnikliwe zapoznanie się z materiałami upowszechniającymi z poprzednich projektów oraz o przygotowanie krótkiej notatki z prezentacją własnej kandydatury na staż w języku polskim i w j. angielskim oraz zdjęciem (osobny plik podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą). Notatki wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na elozowska@icloud.com (w temacie należy wpisać „Erasmus 2023” oraz swoje imię, nazwisko, klasę). Przesłane notatki będą stanowić element oceniany podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o wykorzystanie czasu ferii na dobre przygotowanie się do tego procesu rekrutacji

Wnioski przyjmowane będą do 3 lutego 2023 r. u wychowawców.

W dniu 6 lutego o godz. 9.00 odbędzie się test z języka angielskiego. Wyniki testu podane będą na tablicy ogłoszeń 7 lutego o godz. 15.00, rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 8 lutego od godz. 8.00 (wg podanego harmonogramu 7 lutego).

Ostateczna lista uczniów na dodatkową praktykę zagraniczną w roku 2023 będzie podana 10 lutego 2023 r o godzinie 15.00 na tablicy ogłoszeń szkolnych oraz stronie internetowej www.zstio2.katowice.pl

Edyta Łozowska
Koordynator Erasmus+

 

Wniosek rekrutacyjny:   Wniosek rekrutacyjny

Regulamin:  Regulamin

 

Erasmus