zonkile

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w naszej szkole rozpoczęła się akcja upamiętniająca 80 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.
Klasy pracują z nauczycielami nad symbolem akcji żółtymi, papierowymi żonkilami, a także uczestniczą w zajęciach na podstawie scenariusza "Zdążyć przed Panem Bogiem".