program

W dniu 30 maja odbyło się spotkanie poświęcone realizacji „Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach”, w mieście Katowice, wykorzystywanych narzędzi wspierających jej realizację, w tym RESQLA. W spotkaniu uczestniczyła kierownik WEiS - Magdalena Floriańska, koordynatorka UNICEF - Aleksandra Polesek, dyrektor ZSTiO Nr 2 Aldona Skubiszewska, dyrektor Pałacu Młodzieży Adam Lasek, psycholog Marcin Kręgiel oraz pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5.