Erasmus

W dniu 25.06.2023 r. rozpoczął się kolejny etap projektu Erasmus +, tym razem szkolelnie job shadowing dla nauczycieli z zakresu zarządzania i współpracy szkół technicznych z pracodawcami. W związku z nowym przedmiotem wprowadzanym dla klas pierwszych biznes i zarządzanie - nauczyciele będą obserwować dobre wzorce w edukacji zawodowej w Portugalii, które można przenieść i wykorzystać w nauczaniu w naszej szkole.

 

Pierwszy dzień minął bardzo intensywnie na programie historyczno- kulturowym w miejscowości Belem. Nauczyciele zwiedzili monumentalny Pomnik Odkrywców, odsłonięty w 1960 roku, dokładnie w pięćsetną rocznicę śmierci księcia Henryka Żeglarza. Pomnik przedstawia ważne postacie z okresu wielkich odkryć geograficznych. Przed pomnikiem położona jest marmurowa mozaika o średnicy 50 m, przedstawiająca mapę i trasy podróży portugalskich odkrywców. Zwiedziła Muzeum Powozów w Lizbonie (Museu Nacional dos Coches )– największe muzeum powozów i karet na świecie. Następnie zoaczyła wieżę w Belém.Ten pełen uroku, mały fort, który już od XVI wieku stoi na straży ujścia Tejo, został wybudowany w okresie największego rozkwitu stylu manuelińskiego.
Kolejny zabytek to Klasztor Hieronimitów w Lizbonie (Mosteiro dos Jeronimos) - jeden z największych zabytków i atrakcji turystycznych Lizbony. Wchodząc do kościoła zobaczyć można nagrobek Vasco da Gama, a po prawej Luísa de Camões. Oba nagrobki zostały wykonane w stylu neomanuelińskim w XIX wieku przez Costa Mota. Następnie w północnej ścianie zobaczyć można konfesjonały, a na południowej ścianie kościoła znajdują się potężne i kolorowe witraże. Podczas zwiedzania nawiązano kontakt z grupą Erasmus+ z Łotwy i Litwy. Wymieniono się doświadczeniami w ramach realizacji projektów unijnych. Dodatkową atrakcją była impreza Red Bull Showrun Racing, która obejmowała pokazy driftu, wyścigi Formuły 1, motocykli, muzyki. Na zakończenie był czas na degustację lokalnych specjałów. Podróż odbyła się lizbońskim mostem Vasco da Gama, który łączy brzegi rzeki Tag w okolicach Lizbony (dokładnie w Sacavém) z miejscowością Montijo.

 

 

 

W Portugalii wstępne kształcenie zawodowe jest faktycznie trzecim kierunkiem kształcenia średniego. Po szkole średniej uczniowie przystępują do trzyletniego świadectwa zawodowego. Należą do nich praktyczne umiejętności w zakresie rzemiosła technicznego i artystycznego. Poza tym formalnym systemem liczne kolegia zawodowe oferują również szkolenia krótko- i długoterminowe. Podniesienie kwalifikacji ludności Portugalii zostało określone jako priorytet polityczny. W tym kontekście realizowane są następujące zadania: zachęcanie uczniów do uczęszczania do szkoły do ​​ukończenia 18 roku życia, docenianie tożsamości i znaczenia szkolnictwa średniego, ustalenie 12. klasy narodowym minimum edukacyjnym dla wszystkich, konsolidacja oferty szkoleń zawodowych, łączenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych i ośrodków szkolenia zawodowego w celu optymalizacji zasobów. Szkolnictwo średnie jest zorganizowane według zróżnicowanych form, zarówno pod kątem dalszej nauki, jak i życia zawodowego. W tym zakresie organizowane są: kursy naukowo-humanistyczne, zasadniczo ukierunkowane na dalsze studia na poziomie szkolnictwa wyższego, kursy technologiczne, przeznaczone dla studentów, którzy chcą wejść na rynek pracy, specjalistyczne kursy artystyczne, organizowane w celu zapewnienia przygotowania artystycznego w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, tańca i muzyki, kursy zawodowe przeznaczone są dla studentów, którzy chcą wejść na rynek pracy. Głównym wyzwaniem strategicznym stojącym za priorytetami w polityce edukacyjnej jest podnoszenie poziomu kwalifikacji i kompetencji ludności Portugalii. Został zaprezentowany rządowy projekt „Nowe Szanse”. Jego założenia są następujące:
- Łącząc edukację i szkolenie, dając Portugalczykom należytą wartość.
- Podnoszenie poziomu wykształcenia, szkolenia i kwalifikacji ludności.
- Język portugalski jest celem inicjatywy „Nowe możliwości”.
Projekt ten opiera się na dwóch głównych filarach:
Uczynić szkolnictwo zawodowe jako realną możliwość poszerzenia kwalifikacji dostosowanej do rynku pracy oraz dać możliwość ludziom aktywnym zawodowo szansę na wznowienie i ukończenie edukacji na każdym poziomie nauki.
Po zapoznaniu się z systemem edukacji, dyskusji nastąpiło zwiedzanie miejscowości Montijo.

 

 

Dnia 27 czerwca 2023 r. kadra zarządzająca wraz z koordynatorem projektu Erasmus+ miała możliwość poznać organizację oraz zasady funkcjonowania Agrupamento de Escolas Sebastaiao da Gama w Setubalu.
W skład tej grupy wchodzi 6 szkół:
• Escola Secundária Sebastião da Gama
• Escola Básica de 2º e 3º Ciclos de Aranguez
• Escola Básica do Montalvão
• Escola Básica da Azeda
• Escola Básica nº1 de Setúbal – Areias
• Escola Básica nº8 de Setúbal – Bairro da Conceição.
Pracuje w niej 500 nauczycieli, ponad 180 osób personelu niepedagogicznego. Kształci się w niej 3400 uczniów. Oferta edukacyjna nie dotyczy wyłącznie młodzieży. Jest również skierowana do osób dorosłych, umożliwiając edukację wieczorową. Szkoła posiada bibliotekę wyposażoną w stanowiska komputerowe do indywidualnej nauki oraz pomieszczenia przygotowane do zajęć grupowych prowadzonych np. psychologów. Ciekawym rozwiązaniem jest sklepik prowadzony specjalnie dla uczniów, w którym można kupić artykuły papiernicze oraz skorzystać z usług reprograficznych. Na terenie szkoły znajduje się również bufet dla nauczycieli oraz jadalnia dla uczniów.
Podczas job shadowingu zaprezentowano pracownie do kształcenia ogólnego, zawodowego oraz zajęć sportowych. Wicedyrektor szkoły przedstawił zasady zarządzania tak wielką placówką oświatową, prezentując strukturę organizacyjną zespołu, gabinety kadry zarządzającej oraz nauczycieli, omawiając również zasady finansowania placówki i wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podczas wizyty omówiono jeden z pomysłów edukacji włączającej na przykładzie uczniów niewidomych. Nauczyciele dostali możliwość nauki języka Braille’a, przy użyciu maszyny do pisania w tym języku, tabliczek brajlowskich oraz specjalnych podręczników.