staze

W dniu 24 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu „Staże uczniowskie jako inwestycja w zawodową przyszłość” zorganizowane przez koordynatora projektu Panią Monikę Wilk. Spotkanie prowadziła Pani dyrektor Aldona Skubiszewska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas Technikum, którzy będą mogli brać udział w rekrutacji do projektu.

 

Celem projektu jest realizacja staży przez uczniów ZSTiO Nr 2, która pozwoli inaczej spojrzeć na przyszły zawód, zdobyć umiejętności, które zwiększą ich szanse na udział w krajowym i europejskim rynku pracy. Dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz technologii a także realizacja zadań w rzeczywistych warunkach zatrudnienia ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu edukacji. Udział w stażach pozwoli również na zapoznanie się z kulturą organizacyjną poszczególnych firm oraz regulacjami antydyskryminacyjnymi obowiązującymi w firmach.

W ramach projektu „Staże uczniowskie jako inwestycja w zawodową przyszłość” współfinansowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) 60 uczniów i uczennic będzie mogło skorzystać z płatnych staży zawodowych u pracodawców.

Podczas spotkania Pani dyrektor przekazała najważniejsze informacje dotyczące projektu, jego założeń, możliwości udziału, kryteriów rekrutacyjnych i odpowiedziała na pytania uczestników. Jednocześnie zachęciła do składania wniosków rekrutacyjnych w dniach 25, 26 stycznia 2024 r. oraz poinformowała, że szczegółowych informacji udziela Pani Monika Wilk.